Tomasz Leśniewicz

Tomasz Leśniewicz – ekspert Lean Six Sigma i Design of Experiments
  • Certyfikowany Lean Six Sigma Master Black Belt z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze doskonałości operacyjnej.
  • Praktyk, który w trakcie swojej kariery zawodowej zapewnił organizacjom ponad 20 milionów złotych oszczędności.
  • Trener i konsultant posiadający głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie narzędzi doskonalenia procesów, który przeszkolił do tej pory ponad 400 ekspertów.
  • Wykładowca studiów podyplomowych Lean Six Sigma oraz trener Six Sigma w Wyższej Szkole Bankowej.
  • Lider zmian, który wykorzystuje narzędzia do stymulowania zmian organizacyjnych, kulturowych i procesowych oraz zapewnia stały rozwój umiejętności.
  • Wieloletni menadżer z doświadczeniem zdobytym w obszarach produkcji, usług oraz rozwoju produktów.