Maciej Kolanowski

Maciej Kolanowski – Lean – Six Sigma Expert

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Technologii Chemicznej. Posiada 12 letnie doświadczenie zawodowe związane z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Swoją karierę zawodową zaczynał pracując w takich firmach jak: Kompania Piwowarska, Morpol czy Unilever. Certyfikowany Black Belt, trener TPM oraz Pełnomocnik ds. Jakości. Od 5 lat pracuje w firmie Mann+Hummel na stanowisku Kierownika ds. Lean Manufacturing. Zajmuje się wdrażaniem i rozwojem się kultury ciągłego doskonalenia. Współpracuje z ludźmi na różnych szczeblach organizacji: od produkcji poprzez planowanie, logistykę, sprzedaż, controlling i IT. Każdego dnia swoja pasją i zaangażowaniem motywuje ludzi do zmiany sposobu myślenia. W ramach powierzonych obowiązków odpowiada za prowadzenie projektów oszczędnościowych, których wyniki mają istotny wpływ na cele strategiczne firmy.