Andrzej Górczak

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Absolwent kierunku Robotyki na wydziale Elektronicznym Politechniki Wrocławskiej.

Od początku kariery zawodowej związany a automatyką przemysłową. Początkowo był programistą i uruchamiał maszyny. Następnie w marketingu jako lider produktu poznawał potrzeby klientów, trendy rynkowe oraz uczył się otoczenia konkurencyjnego. Obecnie od 6 lat jako Menadżer Produktu wspiera promocję i sprzedaż modularnych sterowników PLC w firmie Mitsubishi Electric. Entuzjasta przemysłowych sieci komunikacyjnych oraz innych innowacyjnych technologii europejskich i azjatyckich, nieustannie i trwale wpływających na obecne systemy automatyki stosowanych w produkcji przemysłowej.