Warsztaty Praktyczne – Możliwość wyboru jednego warsztatu z czterech dostępnych