Maria Rotkiel

Psycholog, terapeutka rodzinna, trenerka motywacyjna rozwoju zawodowego i osobistego, certyfikowana terapeutka poznawczo – behawioralna European Association for Cognitive and Behavioural Therapies, certyfikowana terapeutka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, specjalistka public relations, trenerka biznesu, dydaktyk, doradca zawodowy i osobisty, publicystka. Od dwudziestu lat
prowadzi praktykę psychologiczną, terapeutyczną i trenerską. Specjalizuje się w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym i motywacyjnym prowadząc terapię uzależnień oraz terapię zaburzeń nastroju i terapię rodzinną w nurcie poznawczo-behawioralnym. Prowadzi warsztaty i wykłady z zakresu rozwoju zawodowego i osobistego, treningi kompetencji wychowawczych dla rodziców i pedagogów, szkolenia z zakresu mediacji i negocjacji oraz psychologii biznesu, zarządzania zespołem, interwencji
kryzysowej, terapii poznawczo – behawioralnej, terapii grupowej oraz terapii par i rodzinnej.

Więcej informacji na stronie: www.mariarotkiel.pl"

Danuta Błachnicka

Absolwentka Politechniki Gdańskiej na kierunku Informatyka oraz studiów podyplomowych Lean Management. Praktyk i pragmatyk. W zawodzie od 14 lat. Ścieżkę kariery zawodowej rozpoczęła od roli programisty, aktulnie zajmuje stanowisko managerskie w firmie Wolters Kluwer.
Pracuje z zespołami stosującymi metodyki agile, wytwarzającymi systemy klasy ERP. Oprogramowanie z zakresu finansowo - księgowego, kadrowo - płacowego ukierunkowane głównie na jednostki publiczne strefy budżetowej.

Aktualizacje prawa, modyfikacje wymagań funkcjonalnych, przetargi i zamówienia publiczne sprawiają, że ciągła zamiana to dla niej codzienne wyzwanie.


Łukasz Kotwica

Jest absolwentem wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Krakowskiej AGH. Od wielu lat związany z zarządzeniem produkcją w firmach o profilu głównie ceramicznym począwszy od płytek, przez ceramikę sanitarną aż do wełny skalnej. Pracuje w międzynarodowej firmie zajmującej się produkcja materiałów z wełny skalnej Rockwool jako Kierownik Produkcji Off-Line a w ostatnich latach także jako Factory Coach wdrażając narzędzia Lean Manufacturing. Jako kierownik zarządza grupą około  160 pracowników (z czego znacząca część to pracownicy tymczasowi)  a jako Factory Coach wykształcił 10 trenerów TWI, z którymi systematycznie współpracuje.

Marcin Hausman

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, studiów Executive MBA Towson University, Unvivestity of Baltimore, studiów podyplomowych Lean management Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży w Ariadna S.A. Fabryka Nici, Członek Rady Nadzorczej WISTIL S.A., Członek Rady Nadzorczej Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. Od 2016 roku Koordynator Programu WISTILean na poziomie Grupy Kapitałowej WISTIL, odpowiedzialny za budowanie strategii wdrożenia metodologii Lean management w Spółkach Grupy Kapitałowej oraz zarządzanie Programem.

Patrycja Barczewska-Kuźniarska

World Class Enterprise, Global Government Program Group Support, Gemalto

Certyfikowana przez TWI Institue USA, trener i praktyk z zakresu programu Training Within Industry. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte szkoląc i coachując trenerów, liderów projektów w fabrykach w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Od 10 lat wspiera międzynarodowe zespoły w budowaniu i realizowaniu strategii WCE, m.in. poprzez fast paced improvement, jako TWI Trainer i Master Black Belt Lean Six Sigma (Air Acadamy Associates, USA).

Wieloletni współpracownik Denisa Beckera w Supervisory Academy, propaguje program TWI Problem Solving & Kata, jako kluczowy aspekt usprawniania biznesu.

Maciej Sądecki

Absolwent Politechniki Opolskiej na kierunku Edukacji Techniczno - Informatycznej o specjalizacji Informatyczne Systemy Zarządzania, oraz Studiów Podyplomowych Lean Management w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Z Lean związany od 2011 roku jako kierownik Planowania i Kontroli Produkcji w firmie Neo Plus Technology zajmującej się produkcja podzespołów SMT. Obecnie od 2013 roku Kierownik działu Optymalizacji Procesów w firmie Litex Promo będącej producentem i eksporterem parasoli, namiotów, banerów, flag oraz elementów wyposażenia ogródków restauracyjnych i kawiarnianych. Trener odpowiedzialny za wdrażanie filozofii Lean Management w firmie Litex Promo wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Lubawa.

Jarosław Gracel

Członek zarządu operacyjnego ASTOR, Dyrektor ds. Przemysłu 4.0


Absolwent Automatyki i robotyki specjalność „Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania Produkcją” na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Posiada ekspertyzę w zakresie analizy efektywności ekonomicznej inwestycji w systemy automatyki, w systemy IT w obszarze zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, robotyzacji procesów  przemysłowych. Na AGH (Akademii Górniczo-Hutniczej) w Krakowie prowadzi badania w zakresie Przemysłu 4.0 oraz wpływu automatyzacji procesów na budowanie strategicznej przewagi firm produkcyjnych oraz integracji przemysłowych systemów informatycznych i automatyki. Jest autorem
pierwszych artykułów dotyczących automatyzacji procesów produkcyjnych i Industry 4.0 na blogu Harvard Business Review Polska - blogi.hbrp.pl/blog-biznesowy/author/jgracel/. Jest inicjatorem badań rozwoju inżynierów i współautorem koncepcji „Inżynier 4.0”.


W ASTOR był odpowiedzialny za techniczne aspekty wdrażania systemów zarządzania produkcją klasy MES (Manufacturing Execution Systems), analizę ekonomiczną inwestycji w automatyzację i systemy zarządzania produkcją. Pomagał budować koncepcje systemów zarządzania i automatycznego sterowania produkcją m.in. dla ArcelorMittal Poland, Nestle Polska, Cereal Partners Poland Pacific-Toruń, Koksownia Przyjaźń, IKEA Industry, LOTOS Asfalt, LotteWedel. Był pomysłodawcą oraz pierwszym redaktorem naczelnym pisma dla firm produkcyjnych - „Biznes i Produkcja”. Odpowiadał także z budowę działu consultingu firmy.


W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach Zespołu Transformacji Przemysłu przy Ministerstwie Rozwoju.


Posiada także międzynarodowe kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem PRINCE2® Certified Practitioner. Posiada prestiżowy dyplom „Professional Diploma in Marketing” brytyjskiego instytutu „The Chartered Institute of Marketing”.