Edyta Paul

Edyta Paul - trener i konsultant w REHAU, międzynarodowej firmie z branży przemysłowej. Prowadzi projekty, związane z wprowadzaniem zmian, tworzeniem nowych produktów  i usług w REHAU oraz w firmach klientów. Pracuje z zespołami, które te  projekty i zmiany wprowadzają w życie, między innymi z pomocą Design Thinking.  Pomaga tworzyć modele biznesowe,  dbać o pozytywne doświadczenia klientów wewnętrznych i zewnętrznych  oraz wdrażać innowacje. Przykładami dzieli się na www.edytapaul.pl

Maciej Kolanowski

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Technologii Chemicznej i studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością w Teorii i Praktyce, Informatyczne systemy zarządzania klasy ERP, Lean Management. Certyfikowany Black Belt, Trener TPM oraz Pełnomocnik ds. Jakości. Posiada 8 letnie doświadczenie związane z produkcją, które zdobywał w takich firmach jak : Kompania Piwowarska, Morpol czy Unilever. W dotychczasowej karierze zawodowej prowadził wiele projektów usprawniających, których realizacja przyczyniła się do osiągnięcia dużych korzyści finansowych w firmach.
Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika ds. Lean Manufacturing w firmie Mann+Hummel Filtration Technology w Gostyniu, która jest największą na świecie firmą specjalizującą się w technologii filtracji. Na co dzień zajmuje się wdrażaniem narzędzi Lean  Manufacturing – TPM, SMED, 5S, Kaizen oraz prowadzeniem projektów Six Sigma. Często mówi, że to co robi to nie tylko jego praca, ale również pasja. Bardzo mocno wierzy w ludzi i ich codzienne zaangażowanie.  Jest zwolennikiem małych kroków „Small Action Big Difference”.

Urszula Pik

Inżynier Lean Manufacturing/ Starszy Inspektor ds. BHP w firmie Scanfil Poland sp. z o.o.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach:

- Ergonomia i BHP – Politechnika Łódzka

- Lean Management - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Absolwentka studiów magisterskich: Zarządzanie Zasobami Ludzkim - Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Od 11 lat związana z obszarem produkcji, od 6 lat z Lean. Główne obszary działania to wdrażanie pracy standaryzowanej i analiza procesów produkcyjnych, optymalizacja procesów produkcyjnych – balansowanie linii produkcyjnych, projekty stanowiskowe; przygotowywanie oraz prowadzanie szkoleń z zakresu Lean Manufacturing; Wdrażanie narzędzi Lean Manufacturing głównie 5S + Bezpieczeństwo, Praca standaryzowana, Kaizen, VSM, SMED, TPM, Gemba Walk, Kamishibai, wsparcie działu BHP w bieżącej pracy.

Marta Maruszewska

Absolwentka studiów magisterskich na Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.

Od 4 lat związana z firmą elektroniczną  w Sieradzu, od 2 lat Leadership oraz zastępca kierownika.

Główny obszar zarządzania -  poprawki oraz lutowanie ręczne.

Zajmuje się planowaniem pracy, rozwiązywaniem problemów produkcyjnych, pilnowaniem wskaźników jakościowych, zapewnienie operatorom warunków pozwalających na pracę zgodną ze standardami oraz analizowanie usprawnień w metodzie wykonywania pracy.

Paweł Kurowski

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Controlling i Rachunkowość Zarządcza -Uniwersytet Łódzki w latach 2008-2009, studiów magisterskich na kierunku Automatyzacja procesów przemysłowych – Politechnika Łódzka 1997 – 2002.

Doświadczenie zawodowe:

2015 - Technical Manager at Scanfil POLAND Sieradz
2013 – 2015 Operations Manager w Partnertech
2010 – 2013 Electronic Production Manager w Partnertech
2009-2010 Program Manager w PartnerTech
New process organization is established and I take charge of one minifab (customer team including production stuff)2008-2009 Project Manager w Partnertech
My first project was IFS Implementation
2004-2008 Quality Engineer w Partnertech
Six Sigma Improvement Projects, running trainings in Partnertech Academy.
Development and implementation SPC system (software and human resources skills).
ISO standard practical knowlenge : 9001,14001,13485

Piotr Maj

Certyfikowany Six sigma Black Belt. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Dublin Business School. Z bankowością związany od 2009 roku, początkowo w obszarze Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw, od 4 lat w obszarze zarządzania projektami i optymalizacji procesów usługowych. Kierujący zespołem w Departamencie Procesów w Banku Millennium - pracy codziennej wykorzystujący wiedzę i narzędzia z metodyk Lean/Six Sigma/PRINCE2.

Maciej Nowicki

Certyfikowany Six Sigma Black Belt. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i University of Sussex. Przez 12 lat w Banku Millennium wdrożył system zarządzania ryzykiem operacyjnym, stworzył model monitoringu projektów. Kierując zespołem w Departamencie Procesów w Banku Millennium od lat kształtuje rzeczywistość Banku m.in. poprzez architekturę procesową, model właścicielstwa procesów i pomiaru KPIs.

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Ukończył „Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ”, szkołę trenerów „Trainers Training" Erickson College International oraz akredytowany przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) program „The Art and Science of Coaching". Prezes Zarządu Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Specjalizuje się w szkoleniach rozwijających umiejętności menedżerskie w szczególności w zakresie zarządzania zespołem i wdrażania zmian w organizacji. Prowadząc szkolenia odwołuje się do swojego zawodowego doświadczenia menedżerskiego. Ze szczególną pasją prowadzi i projektuje gry szkoleniowe przykładając dużą wagę do ich edukacyjnych komponentów. Kierował pracą zespołu przygotowującego projekt Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych (MSUES), był kierownikiem pilotażowego audytu firm szkoleniowych w oparciu o  kryteria jakościowe MSUES współautor „Przewodnika po Standardach”, gdzie przygotował rozdział dotyczący zarządzania firmą szkoleniową.


Realizował projekty szkoleniowo - doradcze dla takich klientów jak m.in.: BZWBK, BGŻ, WUP w Krakowie, Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich, Impel S.A., KSS im Jana Pawła II, 3M Polska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Aviva, International Paper, Geofizyka Kraków.