Marc Zachel

Partner at Porsche Consulting GmbH. The wholly-owned subsidiary of Porsche AG is one of the leading management consulting companies for operational excellence in Germany. Marc Zacherl joined Porsche Consulting as a consultant in 2001. Prior to that, he worked as a financial director at a mid-sized company. After graduating in Business Economics, he supervised production management at one of the largest Europebased electronics and electrical engineering companies for five years.

Jacek Jackowski

Ekspertem zajmujący się diagnozowaniem oraz ulepszaniem procesów biznesowych w firmach, szczególnie w sferze łańcucha dostaw. W swojej pracy wykorzystuje szeroką wiedzę biznesową popartą dyplomem MBA oraz znajomość narzędzi Lean Manufacturing, Six Sigma i Teorii Ograniczeń potwierdzoną certyfikatem Blackbelta w obydwu dziedzinach. W czasie swojego 9 letniego doświadczenia jako konsultant oraz Blackbelt Lean Manufacturing i Six Sigma wpierał kilkadziesiąt firm w ulepszeniu systemów zarządzania. Zajmował się także usprawnianiem sfery kontrolingu operacyjnego i finansowego przy wykorzystaniu zasad Lean Accounting i Throughput Accounting.

Weronika Piela-Janków

Kierownik ds Lean i Produktywności w firmie Flextronics International Poland. Od ponad 10 lat zajmuje się działalnością obejmującą doskonalenie procesów produkcyjnych, biurowych i logistycznych. Posiada bogate doświadczenia zawodowe w implementacji narzędzi Lean, zdobyte w trakcie prowadzenia projektów, warsztatów i szkoleń w pracy w korporacjach międzynarodowych (branża elektroniczna, AGD). Posiada Certyfikat Lean Green Belt. Obecnie kieruje kilkunastoosobowym działem Lean odpowiedzialnym za wdrażanie rozwiązań redukujących koszty.

Luiza Czaja

Absolwentka wydziału Ekonomii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Koordynator Kaizen i Komunikacji w LM Wind Power Blades (POLAND). Odpowiedzialna za wiele projektów związanychz LEAN i LM Production System. Organizator wielu eventów zwiazanych z energetyką wiatrową i beanchmarkinigiem. Reprezentuje firmę w środowisku lokalnym i międzynarodowym. Członek Klubu Koordynatorów Kazien.

Magdalena Gronowska

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa. Obecnie pracuję w firmie LM Wind Power na stanowisku specjalista ds. dokumentacji. Ponad to pełnię funkcję lidera systemu Kaizen. Moja przygoda z Lean zaczęła się w momencie rozpoczęcia studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania jakością na Politechnice Poznańskiej. Zaczerpnięta tam wiedza pozwala mi doskonalić proces Lean w mojej firmie.

Niklas Modig

Niklas Modig prowadzi badania naukowe w Europejskim Instytucie Studiów Japońskich oraz Centrum Innowacji i Zarządzania Operacyjnego w Sztokholmskiej Szkole Ekonomii w Szwecji. Od roku 1994 przez długi okres mieszkał w Japonii. Biegle czyta, pisze i mówi w języku japońskim. W latach 2006-2008, Niklas przeprowadził badawczą wizytację w Centrum Doskonałości- Centrum Badań nad Zarządzaniem Produkcją przy Uniwersytecie w Tokyo. Jako pierwszy zagraniczny badacz na świecie otrzymał dostęp dogłębnego postępowania w studium koncentracji koncernu Toyota na tematykę „Lean”.

Malwina Piotrowska

Absolwentka wydziału biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz programu MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Od wielu lat pracuje w międzynarodowej firmie spożywczej Farm Frites Poland SA, produkującej wyroby ziemniaczane. Od początku związana z działem jakości i bezpieczeństwa żywności. Zaangażowana w projekty rozwojowe firmy, takie jak 5S, SPC, a ostatnio zarządzanie procesowe.

Karol Ptach

Absolwent wydziału Ekonomii Politechniki Koszalińskiej. Obecnie pracuje na stanowisku Szefa ds. Rozwoju Technologii. Od wielu lat związany z produkcją. Zajmuje się głównie optymalizacją i zarządzaniem procesem. Swoje doświadczenie miał okazję zdobywać współpracując z fabrykami branży przetwórstwa ziemniaczanego w wielu częściach świata (Belgia, Egipt, Argentyna, Kanada). Trener wewnętrzny oraz współtwórca programu SPC dla macierzystej spółki Farm Frites POLAND.

Zbigniew Dawidowski

Specjalista ds. SPC . Ponad 19-letnie doświadczenie w dziedzinie produkcji wyrobów ziemniaczanych zdobywał w Farm Frites Poland S.A. poprzez wiele praktyk, począwszy od operacyjno-kontrolnej na linii produkcyjnej, analitycznej szefa zmiany koordynującego szereg działów do współpracy przy produkcji frytek, aż po statystyczno-pomiarowe w zaangażowaniu w koncept SPC. Włączony w projekt od dwóch lat brał udział w czynnych dokształceniach: Optymalizacji Procesów z wykorzystaniem Planowanych Eksperymentów (DoE) do poprawy jakości i produktywności . Analizuje, przygotowuje i wdraża atrybuty jakościowe do stałej kontroli procesu technologicznego oraz szkoli i audytuje załogę produkcji w zakresie kontroli SPC.

Jakub Jaworski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie Systemami Produkcji. Przez blisko 7 lat szkolił i wdrażał rozwiązania Six Sigma Lean w przemyśle motoryzacyjnym. Obecnie jako dyrektor ds. Lean w firmie OZAS-ESAB odpowiada za wdrożenie filozofi i narzędzi szczupłego wytwarzania w organizacji obejmującej zróżnicowane procesy produkcyjne od obróbki blach, nawijanie cewek transformatorowych, montaż elektroniczny, montaż wiązek przewodów po montaż końcowy urzadzeń spawalniczych. Wspieranie projektowania nowych wyrobów, ich wdrażania do produkcji oraz rozwój dostawców to kolejne obszary w których działa. Doświadczony trener i konsultant. W swojej karierze współpracował z najlepszymi światowymi firmami konsultingowymi z obszaru lean jak Shingijutsu, Unipart, Gemba Consulting, Wilson Lean Concepts czy TBM.

Rajmund Cybiński

7 lat doświadczenia w japońskiej firmie na stanowisku Lidera S-TQM. Absolwent Studiów Podyplomowych na Politechnice Poznańskiej "Zarządzanie jakością w teorii i praktyce" o specjalności "Lean Six Sigma". Certyfikowany Green Belt. W codziennej pracy zajmuje się z sukcesami wdrażaniem TPM wg podejścia JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) w całym zakładzie - 8 filarów. Koordynuje również prace kilkudziesięciu Kół Jakości w firmie (dzięki jego staraniom firma uzyskała w ubiegłym roku Główną Nagrodę w konkursie "Kreowanie Jutra" organizowanym przez PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), który dotyczył innowacyjnych rozwiązań w organizacjach. Uczestnik międzynarodowych szkoleń w Japonii i we Francji o tematyce TPM, Lean , Kaizen. Odpowiedzialny za zarządzanie Systemem Sugestii Pracowniczych.

Daniel Kleszcz

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W obszarze naukowym prowadzi badania z zakresu implementacji narzędzi Lean Management w branży ceramicznej. Z tego zakresu ma również otwarty przewód doktorski na Wydziel Zażądania Politechniki Częstochowskiej. W obszarze biznesowym/zawodowym jest zatrudniony na stanowisku dyrektora handlowego w przedsiębiorstwie Jamar zajmującym się produkcją materiałów wsadowych i pomocniczych dla przemysłu metalurgicznego oraz dyrektora finansowo handlowego w firmie Ceramik produkującej wyroby ceramiczne. Ponadto pełni funkcję pełnomocnika do spraw systemu zapewnienia jakości i jest konsultantem z zakresu Lean management.

Robert Ulewicz

Jest absolwentem wydziału Metalurgii I Inżynierii Materiałowej oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Studia doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Żylińskim na którym obronił pracę doktorską oraz uzyskał tytuł dr hab. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Inżynierii Produkcji na Wydziale Zarzadzania Politechniki Częstochowskiej. Pełni również funkcję wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji. W roku 2012 został powołany na pełnomocnika rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia na Politechnice Częstochowskiej. W swojej pracy zawodowej zajmuje się szeroko rozumianą inżynierią produkcji i jakości. Jest doradzą w zakresie doskonalenia systemów produkcyjnych między innymi w firmie Wielton S.A. oraz Pamapol S.A. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresy inżynierii produkcji między innymi: Zarządzanie produkcją – systemy produkcyjne, Instrumenty doskonalenia systemów produkcyjnych. Posiada uprawnienia audytora w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.

Andrzej Bartczak

Dyrektor ds. Optymalizacji Procesów i Infrastruktury Technicznej. Od 4 lat odpowiedzialny za wdrażanie filozofii Lean Manufacturing w firmie Arjohuntleigh Polska. Kieruje m.in. czteroosobowym zespołem wewnętrznych trenerów Lean Manufacturing, których głównym zadaniem jest promowanie idei Lean wśród pracowników firmy, a także wdrażanie narzędzi Lean Manufacturing w organizacji. Specjalizuje się w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń wewnętrznych dla pracowników firmy.

Bartosz Truszkiewicz

Section Manager w Mondelez Polska. Wcześniej, przez wiele lat, związany z Toyota Motor Corporation, gdzie przeszedł całą ścieżkę kariery aż do stanowiska Kierownika Produkcji. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas kilkukrotnych pobytów w japońskich fabrykach koncernu. Doktorant Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych w zakresie Toyota Production System oraz Lean Management.

Amelia Cisek

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Obecnie kierownik działu ciągłego doskonalenia w fabryce Gum do Żucia w Skarbimierzu w firmie Mondelez Polska Production. Związana z doskonaleniem procesów produkcyjnych oraz tranzakcyjnych od 6 lat. Doświadzenie zawodowe w dziedzinie implementacji narzędzi Lean, zdobyte podczas projektów i warsztatów prowadzonych jako Lean Koordynator w firmie General Electric.

Damian Starościc

Absolwent administracji publicznej (PWSZ w Sulechowie), zarządzania (WSH we Wrocławiu) oraz studiów podyplomowych na kierunkach zarządzanie zmianą i informatyka stosowana (WSB w Poznaniu). Z Lean Management i Continuous Service Improvement związany od 2007 roku, kiedy to rozpoczął pracę w IBM Global Services Delivery Centre w Brnie, w Republice Czeskiej. Przez 5 ostatnich lat zajmował różne stanowiska w dziale monitorowania bezpieczeństwa IT w GlaxoSmithKline w Poznaniu. Od 6 miesięcy Security Operations Centre menedżer we Wrocławskim IBM GSDC. Skoncentrowany na zdobywaniu nowej wiedzy i wykorzystywaniu jej w praktyce. Wolne chwile przeznacza na sport i wyjazdy poza miasto.

Paweł Jakubiuk

Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Reprezentuje firmę Kongsberg Automotive (Pruszków), gdzie jest odpowiedzialny za projektowanie, wdrożenia oraz utrzymanie systemów MES, wspomagających procesy produkcyjne – m.in. monitoring maszyn pod kątem wydajności oraz statystyczna kontrola procesów. Posiada specjalistyczne doświadczenie w projektowaniu systemów bazodanowych oraz administracji przemysłowymi systemami informatycznymi.

Grzegorz Fijałka

Specjalista w zakresie oprogramowania przemysłowego i rozwiązań firmy Wonderware. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Mechanicznego (kierunek: Automatyzacja Procesów Wytwarzania)., oraz studiów podyplomowych z zarządzania produkcją w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie techniczne i handlowe, w zakresie systemów wizualizacyjnych klasy SCADA/HMI, Platformy Systemowej oraz systemów zarządzania produkcją klasy MES. Zajmuje się również prowadzeniem złożonych projektów, stale poszerzając i doskonaląc swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

Anna Anaszko

Lean Koordynator w Kongsberg Automotive w Pruszkowie. Ponad 10 lat pracy w przemyśle motoryzacyjnym. Główny zakres działań: promocja oraz wdrażanie filozofii Lean w zakładzie poprzez szkolenia teoretyczne oraz prowadzenie warsztatów usprawniających procesy produkcyjne z zastosowaniem podstawowych narzędzi Lean Manufacturing.

Barbara Strójwąs

Trener kierujący swoje działania na praktyczne doskonalenie określonych umiejętności osobistych uczestników, które finalnie przekłada się na sukces całej organizacji. Od kilku lat efektywnie współpracuje z firmami i instytucjami publicznymi prowadząc warsztaty głównie w następujących obszarach: komunikacja, motywacja, praca zespołowa i zarządzanie konfliktem. Zajmuje się problematyką wypalenia zawodowego, a w szczególności wypalenia zawodowego menadżerów w organizacjach.