Zapraszamy na Forum Lean w Warszawie

Zapraszamy do udziału w Forum Lean w Warszawie. To wyjątkowe wydarzenie w trakcie którego grono ok. 100 praktyków ciągłego doskonalenia nie tylko buduje relacje i wymienia się doświadczeniami. Tegoroczna edycja oprócz spotkania z Guru Networkingu - Grzegorzem Turniakiem również Warsztat poświęcony Metodzie Harada zwanej ludzką stroną Lean jak również wspólne budowanie modelu efektywnego systemu Kaizen w organizacji. Kilkudziesięciu ekspertów Lean pracujących wspólnie nad jednym celem - zapraszamy do udziału.

Szczegółowe informacje: Opens external link in new windowwww.forumlean.pl

Największa Konferencja Lean w Europie za nami !

Ponad 2000 osób wzięło udział w największej Konferencji Lean w Europie. W trakcie 2 dni uczestnicy wysłuchali 16 prelekcji praktyków ciągłego doskonalenia i kompetencji miękkich. Trzeciego dnia natomiast ponad 200 osób wzięło udział w 11 szkoleniach z narzędzi Lean, budowania zespołów, zarządzania zmianą i Mindfulness.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w jednym z najnowocześniejszych obiektów konferencyjnych w Polsce - Sali Ziemi. Wartością dodaną dla uczestników były nie tylko prelekcje praktyków, ale i Lean Networking, czyli nawiązywanie nowych kontaktów i wymiana doświadczeń.