Największa Konferencja Lean w Europie za nami !

Ponad 2000 osób wzięło udział w największej Konferencji Lean w Europie. W trakcie 2 dni uczestnicy wysłuchali 16 prelekcji praktyków ciągłego doskonalenia i kompetencji miękkich. Trzeciego dnia natomiast ponad 200 osób wzięło udział w 11 szkoleniach z narzędzi Lean, budowania zespołów, zarządzania zmianą i Mindfulness.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w jednym z najnowocześniejszych obiektów konferencyjnych w Polsce - Sali Ziemi. Wartością dodaną dla uczestników były nie tylko prelekcje praktyków, ale i Lean Networking, czyli nawiązywanie nowych kontaktów i wymiana doświadczeń.